APVA paramos informacija 2024 metams

Kvietimui skirta suma – 8 mln. Eurų

Kvietimo data – Prašymai priimami nuo 2024 m. sausio 16 d. 8.00 val. iki, kol pakanka lėšų pagal priemonę.

Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Reikalavimai senai transporto priemonei ir pareiškėjui

  • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d.;
  • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2023 m. lapkričio 18 d. (atnaujinto 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dieną);
  • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
  • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresuaplinka.lt);
  • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP).

SVARBU!!

  • Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal kvietimo priemonę. Kompensacinė išmoka neteikiama Pareiškėjui, kuriam buvo išmokėta kompensacinė išmoka pagal pateiktą prašymą;
  • Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme,
  • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
  • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo kvietimo teikti prašymus Agentūrai paskelbimo dienos 2024 m. sausio 16 d., t.y.:
4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:
4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

Iki 1000 Eurų

Finansavimo intensyvumas

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms.

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant prašymą.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk 

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu). SVARBU! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama;
2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);
3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą;
4. individualios veiklos ir/ar verslo liudijimo pažymos kopiją jei pardavėjas vykdo ūkinę veiklą pagal individualios veiklos ir/ar verslo liudijimo pažymą.